Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie B Karlovice, Opava

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Mnichov, Černá Opava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Karlovice, Kobylí potok

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Ludvíkov, Bílá Opava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Vrbno pod Pradědem, Střední Opava