Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Karlovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik

Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava 5

Přímý výkon správy toku:
VHP Krnov, Albrechtická 22, 794 01 Krnov
Vedoucí provozu: Ing. Jaroslav Hlaváček
Tel.: 554 616 293
E-mail: krnov.vhp@pod.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tento vodní tok včetně jeho přítoků a také některé další vodní toky na území obce Karlovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP
Opava 10100014 2-02-01-017, 2-02-01-016, 2-02-01-013, 2-02-01-011

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek 
Vedoucí ST: Ing. Miroslav Kahánek
Tel.: 956 951 210
E-mail: ost51@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Karlovice:
Rajon 103 - správce toků - Mgr. Jiří Mlčoušek
Tel.: 956 951 241, 724 523 968
E-mail: jiri.mlcousek@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Karlovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Uhlířský potok 10210091 2-02-01-012
Kobylí potok (Kobylka) 10217348 2-02-02-014
Adamovský potok 10217461  2-02-02-015
Krasovka 10100530 2-02-01-036
LP Opavy v km 107,2 10214285 2-02-01-013
PP Kobylího potoka 10216023 2-02-01-014
PP Opavy v km 108,6 10208870 2-02-01-011
LP Kobylího potoka 10208821 2-02-01-014
LP Opavy v km 104,5 10215221 2-02-01-017

 

  • Vodní toky bez určeného správce (delší než 1 km)
Název vodního toku IDVT ČHP
náhon 10208972 2-02-01-016