Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Karlovice 183, 793 23 Karlovice
Tel.: 554 725 390
E-mail: starosta@karlovice.eu

Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál 1
tel: 554 706 111, e-mail: posta@mubruntal.cz

Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Mgr. Vladimír Procházka - vedoucí odboru
tel.: 
554 706 313, e-mail: vladimir.prochazka@mubruntal.cz

Oddělení vody, odpadů a silničního hospodářství

Ing. Hana Kutáčková - vedoucí oddělení
tel: 554 706 342, e-mail: hana.kutackova@mubruntal.cz

28. října 117, 702 18 Ostrava
tel: 595 622 222e-mail: posta@msk.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Jan Filgas - vedoucí odboru
tel: 595 622 387, e-mail: jan.filgas@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství
Ing. Bc. Heczková Lenka - vedoucí oddělení
tel: 595 622 683, e-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra