Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Karlovice 183, 793 23 Karlovice
Tel.: 554 725 390, 602 541 384
E-mail: starosta@karlovice.eu
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
Tel.: 554 706 111
E-mail: posta@mubruntal.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz

V době povodně:
IBC MSK, Nemocniční 3328/11, 702 00 Ostrava
Tel.: 950 739 804
Fax.: 950 739 291
E-mail: ks.msk@hzsmsk.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.