Charakteristika zájmového území

Obec Kokory se rozkládá ve vzdálenosti cca 5 km severozápadním směrem od města Přerova, a nachází se v Olomouckém kraji, v okrese Přerov. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Přerov. K 31. 12. 2014 bylo v obci evidováno 1138 obyvatel. Velikost obce činí 67,1 km2, z toho cca 80 % tvoří zemědělská půda, 8 % lesy, 3 % zastavěné plochy, 1,5 % vodní plochy a 7,5 % ostatní plochy. V obci se nachází mateřská škola, základní škola (1-9 ročník), knihovna, hřiště a tělocvična. V obci se nachází sportovní areál umožňující sportovní vyžití (Sokol Kokory). Působí zde Sdružení dobrovolných hasičů (SDH Kokory). Ve východní části obce je chatová oblast, v jejíž blízkosti se nacházejí rybníky s možností rybaření. Dále pak Myslivecká chata u lesa Háje. Ze zdravotnických služeb zde najdeme obvodního lékaře, zubaře, pediatra a gynekologa. Pamětihodnosti: Kaple svatého Františka Xaverského, Barokní jezuitský pivovar a kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy a 2 celků: Nízký Jeseník a Hornomoravský úval. Z Nízkého Jeseníku se území Kokory člení do 2 okrsků – Přáslavická pahorkatina a Čekyňská pahorkatina. Hornomoravský úval je zastoupen Uničovskou plošinou (okrsek Rokytnická pahorkatina). Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá celé území obce do teplé oblasti T2.

Obec Kokory na leteckém snímku