Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Kokory

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Kokory a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Obec Kokory se nachází v povodí řeky Moravy. Řeka Morava pramení pod vrcholem Králického Sněžníku na území obce Dolní Morava v nadmořské výšce 1380 m. Až po soutok s Desnou teče úzkým údolím, pak se rozevírá. U Olomouce přibírá Moravskou Sázavu, dále přichází první meandrující úsek Litovelské Pomoraví. Dále protéká krajským městem Olomouc. Pod Olomoucí přijímá svůj největší levostranný přítok Bečvu, která odvádí vody z jižní části Moravskoslezských Beskyd. Pokračuje na jih, protéká moravským Slováckem a následuje druhý meandrující úsek mezi Bzencem-Přívozem a Rohatcem (Moravská Sahara). U Rohatce začíná tvořit společnou česko-slovenskou státní hranici, na území města Lanžhot přibírá Dyji, opouští Českou republiku a tvoří hranici mezi Slovenskem a Rakouskem. Následně se vlévá se do Dunaje. Délka toku na území ČR činí 284 km, celého toku pak 383 km. Velikost povodí má rozlohu 26 658 km2 (20 692,4 km2 na území ČR). 

Územím obce Kokory protéká řeka Olešnice (Kokorka) pramenící západně od intravilánu k. ú. Kozlov (Libavá) v nadmořské výšce 620 m. Délka toku činí cca 28,4 km.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Olešnice

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Kokory, Olešnice 5,8 0,6 6,54 17,6 23,7 40,6 49,2

 

Vodní toky na území obce Kokory

Základní údaje o vodních dílech na území obce Kokory

Přehled vodních děl na území obce Kokory naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Kokory se nachází šest vodních nádrží. Detailnější informace naleznete v kap. Odtokové poměry.