Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Jana Habáňová Starostka 724 129 039

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa Mobil (neveřejný)
Tomáš Jemelka Velitel JPO V. Kokory 179

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa Telefon (neveřejný) Zodpovědná osoba
SDH Kokory plovoucí čerpadlo,
generátor a osvětlení místa zásahu
Kokory 303           Tomáš Jemelka
Zemědělské družstvo Kokory traktory, autobus Kokory 381 Ing. Vladimír Lichnovský
Soukromý zemědělec  traktor, radlice Kokory 104 Antonín Klučák
Soukromý zemědělec  traktor, radlice Kokory 43 Josef Brada ml.
Soukromý zemědělec  traktor, radlice Kokory 415 Dominik Jurečka

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Kokory

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
TJ Sokol Kokory 205 Karel Bluma 500 300
ZD Kokory – motorest Kokory 381 Ing. Vladimír Lichnovský 150 600

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Kontaktní osoba Telefon
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. Ing. Jindřich Mrva 581 299 111, 602 813 943 
Středomoravská vodárenská, a. s. - Olomouc Ing. Roman Úlehla 585 536 380, 724 280 122