Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Ohrožující objekty
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Ohrožující objekty

Seznam ohrožujících objektů na území obce

Objekt Adresa Telefon
Zemědělské družstvo Kokory  Kokory 381, 751 05 Přerov 581 292 811

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Telefon
 Hana Zittová Starostka  581 746 253

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa
Tomáš Jemelka Velitel JPO V. Kokory 179

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa Zodpovědná osoba
SDH Kokory plovoucí čerpadlo Kokory 303 Tomáš Jemelka
Zemědělské družstvo Kokory traktory, autobus Kokory 381 Ing. Lichnovský Vladimír
Soukromý zemědělec traktor,radlice Kokory 104 Antonín Klučák
Soukromý zemědělec traktor,radlice Kokory 43 Josef Brada ml.
Soukromý zemědělec traktor,radlice Kokory 415 Dominik Jurečka

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Kokory

Místo Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
TJ Sokol Kokory 205 Ing. Ludvík Láhner  500  300
ZD Kokory – motorest Kokory 381 Ing. Vladimír Lichnovský  150  600