Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, státní podnik
Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Vodní tok Olešnice (Kokorka)
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-129, 4-10-03-130
ID toku: 10100183

 

Vodní tok Kopřivnice
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-129
ID toku: 10192273

 

Vodní tok Nelešovický p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-129
ID toku: 10190480

 

Vodní tok *Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-129
ID toku: 10199297

 

  • Ostatní vodní toky
Vodní tok *Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-129
ID toku: 10194689

 

Vodní tok *Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-129
ID toku: 10189537

 

Vodní tok *Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-129
ID toku: 10207919

 

Vodní tok *Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-129
ID toku: 10207210

 

Vodní tok *Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-129
ID toku: 10204678

 

Vodní tok *Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-129
ID toku: 10196622