Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Telefon Mobil (neveřejný)
Jan Pospíšil 482 322 151

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Mobil (neveřejný)
Václav Šnajdr
Vlastimil Bechný

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon (neveřejný)
Traktor Zetor, Proxima OÚ Lázně Libverda - Vlastimil Řezníček Hejnice 479
Traktor Yukon OÚ Lázně Libverda - Jaroslav Fejtek Klášterní 91
Traktorbagr Roman Kopecký Lázně Libverda 224

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Lázně Libverda

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon
Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Areál Vzlet       Náhradní ubytování Lázně Libverda 56       Dagmar Maděrová       50 --
Shromáždění Lázně Libverda 16 Ing. Jan Pospíšil 482 323 155 -- --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. Zahradní 768, 464 01 Frýdlant 482 312 122
721 852 404 (při havárii mimo pracovní dobu)