Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Lázně Libverda

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lázně Libverda a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území obce Lázně Libverda

Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce Lázně Libverda je Libverdský potok, který pramení na jihozápadním úpatí Svinského vrchu (757 m n. m.), odkud odtéká jihovýchodním směrem. V tomto směru pokračuje až k obci Lázně Libverda, kterou protéká směrem k západu až po ústí do Lázeňského rybníka. Od něj až po ústí do Smědé proudí ve směru jihojihovýchodním.

Základní údaje o vodních dílech na území obce Lázně Libverda

Přehled vodních děl na území obce Lázně Libverda naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla"
Na území obce Lázně Libverda se nachází jedna vodní nádrž IV. kategorie, a to Lázeňský rybník (velikost 0,82 ha), jehož provozovatelem je společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. »