Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lázně Libverda a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Ředitel závodu: Ing. Jaroslav Jaroušek
Tel.: 483 366 302
E-mail: jarousek@pla.cz


Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Liberec, Blahoslavova 505, 460 05 Liberec
Vedoucí provozního střediska: Ing. Pavel Šenk
Tel: 485 107 279, 606 643 425
E-mail: senkp@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Lázně Libverda, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Jizera 10100009 1-05-01-001 0.000 - 166.717
Pekelský potok 10103573 2-04-10-012 0.000 - 4.694
Libverdský potok 10103877 2-04-10-006 0.000 - 4.708
Bezejmenný vodní tok 10218657 2-04-10-006 0.000 - 0.743

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Pracoviště:
Pracoviště Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Ondřej Černohouz
Tel.:
956 953 292, 725 627 764
E-mail:
ondrej.cernohouz@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Lázně Libverda, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Hájený potok 10185652 2-04-10-002 0.000 - 5.887
Ztracený potok 10185653 2-04-10-017 0.000 - 7.500
Velká rybí voda 10184713 2-04-10-003 0.000 - 3.504
Bezejmenný vodní tok 10184789 2-04-10-005 0.000 - 2.257
Malá rybí voda 10184714 2-04-10-003 0.000 - 1.690
od Šindelového dolu 10179648 1-05-01-001 0.000 - 1.268
Přítok Hájeného p. ze Smrku 10184702 2-04-10-002 0.000 - 1.139
Bezejmenný vodní tok 10179644 2-04-10-002, 
1-05-01-001
0.000 - 1.103 
Přítok Hájeného p. z Vlašského hřebene 10184707 2-04-10-002 0.000 - 1.010
Přítok Hájeného p. pod Vlašským hřebenem 10184711 2-04-10-002 0.000 - 0.618
Bezejmenný vodní tok 10184705 2-04-10-002 0.000 - 0.598
Bezejmenný vodní tok 10184803 2-04-10-006 0.000 - 0.595
Bezejmenný vodní tok 10184712 2-04-10-002 0.000 - 0.553
Bezejmenný vodní tok 10184696 2-04-10-002 0.000 - 0.543

 

  • Vodní toky bez určeného správce (delší než 0,5 km)  

 

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
HMZ 10184794
10184794 2-04-10-005 0.000 - 0.567