POVODŇOVÝ PLÁN obce Lázně Libverda

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/001507/2015; ze dne 13. 05. 2015
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/10066; ze dne 21. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Frýdlant, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MUF3286/2014/OSUZP/18/Hd; ze dne 14. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 03. 2020
offline verze 29. 03. 2020
digitalizovaná verze 29. 03. 2020
databáze POVIS 29. 03. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.003290.00397
end _require0.00010.00407
starting _initRouter1.0E-50.00408
finishing _initRouter0.05060.05468
starting init0.004610.05929
finishing init0.055840.11512
starting postDispatch0.022020.13714
finishing postDispatch0.824720.96186
finish2.0E-50.96188