Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lechotice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

a)    Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Vodní tok Židelná
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 13 – 01 – 045/0
ID toku:
10197449
Správce: Povodí Moravy, s. p.
  Závod Střední Morava
  Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku: Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín

 

Vodní tok Žeranovka
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 13 – 01 – 050/0
ID toku:
10186347
Správce: Povodí Moravy, s. p.
  Závod Střední Morava
  Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku: Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín

 

 b)    Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Vodní tok Racková
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 13 – 01 – 044/0
ID toku:
10200098
Správce: Lesy České republiky, s. p.,
  Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01

 

Vodní tok LP Rackové
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 13 – 01 – 044/0
ID toku:
10194369
Správce: Lesy České republiky, s. p.,
  Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 - 13 - 01 - 044/0
ID toku:
10192566
Správce: Lesy České republiky, s. p.,
  Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01