POVODŇOVÝ PLÁN obce Lechotice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM001374/2013-219/To; ze dne 06. 02. 2013
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/000084/2013; ze dne 09. 01. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: HOL-770/3993/2013/ŽP/Ve; ze dne 26. 03. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 03. 2017
offline verze 30. 03. 2017
digitalizovaná verze 30. 03. 2017
databáze POVIS 30. 03. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i