Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Mlékojedy a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Závod Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, 413 01 Roudnice n. L.
Vedoucí závodu - Bc. Ing. Jan Zajíc
Tel.: 725 393 026, e-mail: zajicj@pla.cz


Přímý výkon správy toku: 
Provozní středisko: Ústí nad Labem, Litoměřická 1043, 400 03  Ústí nad Labem - Střekov
Vedoucí provozního střediska - Ing. Pavla Hajdinová
Tel.: 602 654 147, e-mail: hajdinovap@pla.cz
Vodní tok Labe
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-05-003
ID toku: 10100002

 

  • Vodní toky bez určeného správce
Vodní tok vedlejší rameno Labe u Písečného ostrova
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-05-003
ID toku: 10227152