Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Mlékojedy a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Závod Roudnice nad Labem
Nábřeží 311, 413 01 Roudnice n. L.
ředitel závodu Ing. Jan Zajíc, tel. 416 805 500
Vodní tok Labe
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-05-003
ID toku: 10100002

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Závod Terezín
Pražská 319, 411 55 Terezín
ředitelka závodu Ing. Eva Novotná, tel. 416 707 857

Vodní tok Ohře neleží přímo v katastrálním území obce, ale jeho záplavové území zasahuje objekty na jejím území.

Vodní tok Ohře
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-05-001
ID toku: 10238910