Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Závod 5 Dolní Labe
Nábřeží 311, 413 01 Roudnice n.L.
Ing. Jiří Feygl, ředitel závodu, tel. 416 805 500
Vodní tok Labe
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-05-003
ID toku: 10100002

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Závod Terezín
Pražská 319, 411 55 Terezín
ředitelka závodu Ing. Eva Novotná, tel. 416 707 857

Vodní tok Ohře neleží přímo v katastrálním území obce ale jeho záplavové území zasahuje objekty na jejím území.

Vodní tok Ohře
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-05-001
ID toku: 10238910