Charakteristika zájmového území

Obec Městečko Trnávka leží ve vzdálenosti cca 8 km jihovýchodním směrem od Moravské Třebové v okrese Svitavy v Pardubickém kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Moravská Třebová. Přidruženými obcemi jsou Bohdalov, Borová, Lázy, Ludvíkov, Městečko Trnávka, Mezihoří, Pacov, Petrůvka, Pěčíkov, Plechtinec, Přední Arnoštov, Nová Roveň a Stará Roveň. Obcí prochází železniční trať Česká Třebová – Skalice nad Svitavou. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 1396 obyvatel. V obci se nachází mateřská škola, základní škola (1–9 ročník), hřiště a praktický lékař.

Katastrální území obce Městečko Trnávka

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Městečko Trnávka leží v nadmořské výšce od 320 m n.m. do 625 m n.m. Nad obcí se tyčí zřícenina hradu Cimburk. Do katastru obce náleží i přírodní park Bohdalov – Hartinkov.

Geologický podklad území je tvořen slepencem, drobou, prachovcem, jílovcem a svahovými sedimenty. Z půd se zde vyskytuje kambizem, která je v údolních nivách nahrazena fluvizemí glejovou či glejem fluvickým. Geomorfologicky náleží zájmové území do Hercynského systému, provincie České vysočiny, Orlické oblasti, celku Podorlické pahorkatiny a podcelku Moravskotřebovské pahorkatiny.

 

Struktura půdního fondu

Velikost obce činí 5 028,5 ha, z toho cca 44,7 % je lesní půda, 48,2 % zemědělská půda, 0,7 % zastavěná plocha a 0,7 % vodní plochy.

Využití pozemků v obci Městečko Trnávka (31. 12. 2017)

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 48,2 %
Orná půda 31,8 %
Zahrady a ovocné sady 1,8 %
Trvalé travní porosty 14,6 %
Lesní půda 44,7 %
Zastavěné plochy a nádvoří 0,7 %
Vodní plochy 0,7 %
Ostatní plochy 5,7 %
Celková výměra k. ú. 5028,5 ha

 

Klimatické charakteristiky

Dle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé oblasti MT9. Tato oblast je charakterizována dlouhým, teplým, suchým létem s krátkým mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je také krátká, mírná a suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT9

Charakteristika
MT9
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu 7 -8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50