Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Městečko Trnávka 5, 569 41 Městečko Trnávka
Tel.: +420 461 329 189
E-mail: mestecko.trnavka@iol.cz
T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
Tel.: +420 461 353 111
E-mail: posta@mtrebova.cz
 Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Tel.:
+420 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňové komise jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.