Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Městečko Trnávka a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p. 
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
tel.: 585 711 217
email: sekretariatZMH@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:

provoz Olomouc, U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 217
Josef Holásek, vedoucí provozu Olomouc
tel.: 585 711 229
email: provozolomouc@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Třebůvka
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-080, -082, -100, -102
ID toku: 10100070

 

Vodní tok Jevíčka
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-099/2
ID toku: 10100239

 

Vodní tok Bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-099/2
ID toku: 10202938

 

Vodní tok Heritovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-080
ID toku: 10203935

 

Vodní tok Bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-080
ID toku: 110205266

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 

ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01 
Ing. Pavel Pernica, vedoucí stanice 
tel.: 956 957 111
email: ost57@lesycr.cz

Pracoviště:

Pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 - rajon 701
Ing. Michal Najman, správe toku
tel.: 956 957 240, 725 257 822
email: michal.najman@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Pacovka
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-081
ID toku: 10203252

 

Vodní tok Bohdalovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-101
ID toku: 10189155

 

Vodní tok Roveňský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-104
ID toku: 10195593

  

Vodní tok Bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-081
ID toku: 10189751

 

Vodní tok Oslenka
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-081
ID toku: 10203386

 

Vodní tok LP Bohdalovského p. č. 2
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-101
ID toku: 10390837

 

Vodní tok PP Pacovky č. 3
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-081
ID toku: 10201943

 

  • Vodní toky bez určení správcovství

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km.

Vodní tok Bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-099/2
ID toku: 10186791

 

Vodní tok Bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-101
ID toku: 10192749