POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Trhové Sviny

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/002440/2018; ze dne 23. 07. 2018
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 34290/2018-122; ze dne 26. 06. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: KUJCK 106910/2018/OZZL/2; ze dne 21. 08. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 03. 2023
offline verze 27. 03. 2023
digitalizovaná verze 27. 03. 2023
databáze POVIS 27. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i