POVODŇOVÝ PLÁN města Raspenava

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/12759; ze dne 07. 05. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/001940/2015; ze dne 06. 05. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Č. j.: MUF3286/2014/OSUZP/5/Hd; ze dne 14. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 03. 2020
offline verze 20. 03. 2020
digitalizovaná verze 20. 03. 2020
databáze POVIS 20. 03. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003340.00404
end _require7.0E-50.00411
starting _initRouter1.0E-50.00412
finishing _initRouter0.048730.05285
starting init0.004720.05757
finishing init0.05610.11367
starting postDispatch0.021270.13494
finishing postDispatch0.831410.96635
finish2.0E-50.96637