Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Raspenava je při povodni ohrožováno zhruba 411 budov, které trvale obývá zhruba 1028 obyvatel. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území města Raspenava - agregované

Ohrožené objekty na území města Raspenava

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází 6 ohrožujících objektů v podobě průmyslových podniků a čerpací stanice pohonných hmot, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území města Raspenava
Kontaminovaná místa na území města Raspenava

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Raspenava.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Raspenava u předsedy povodňové komise města.