Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Bílý Potok, Smědá

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Hejnice Ferdinandov (Sloupský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Hejnice, Smědá

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Lázně Libverda (Libverdský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Raspenava (Smědá)