Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Raspenava a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Liberec, Blahoslavova 505, 460 05 Liberec

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Raspenava, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Smědá 10100084 2-04-10-005,
2-04-10-007,
2-04-10-011,
2-04-10-013,
2-04-10-015,
2-04-10-019/1
0.000 - 46.819
Lomnice 10100465 2-04-10-018 0.000 - 16.223
Oleška 10100765 2-04-09-002 0.000 - 11.254
Libverdský potok 10103877 2-04-10-006 0.000 - 4.708
Pekelský potok 10103573 2-04-10-012 0.000 - 4.694
Bezejmenný vodní tok 10184969 2-04-10-018 0.000 - 1.795
Bezejmenný vodní tok 10184991 2-04-10-019/1 0.000 - 1.538
Bezejmenný vodní tok 10184880 2-04-10-012 0.000 - 1.219
Bezejmenný vodní tok 10184972 2-04-10-018 0.000 - 1.212
Bezejmenný vodní tok 10184884 2-04-10-012 0.000 - 1.143

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Pracoviště:
Pracoviště Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Příslušný správce VT na území města:
Ing. Ondřej Černohouz
Tel.: 956 953 292
E-mail: Ondrej.Cernohouz@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Raspenava, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Jeřice 10100341 2-04-07-024 16.187 - 20.622
Sloupský p. 10184811 2-04-10-008 0.000 - 9.765
Malý sloupský p. (B. Štolpich) 10184826 2-04-10-009 0.000 - 5.305 
Holubí p. 10184891 2-04-10-014 0.000 - 5.079
Pustý p. 10184983 2-04-10-019/1 0.000 - 4.149
Přebytecký p. 10184966 2-04-10-018 0.000 - 2.848
Bezejmenný vodní tok 10184859 2-04-10-010 0.000 - 2.698
Přítok Sloupského p. od poledníku 10184856 2-04-10-010 0.000 - 2.676
Přítok Sloupského p. od Svinského čela 10184851 2-04-10-010 0.000 - 2.313
Bezejmenný vodní tok 10184907 2-04-10-014 0.000 - 1.793
Přítok Pekelského p. od silnice 10184883 2-04-10-012 0.000 - 1.558
Přítok Holubího p. za tratí ČSD 10184903 2-04-10-014 0.000 - 1.498
Přítok Olešky od Stržového vrchu 10184443 2-04-09-002 0.000 - 1.332
Přítok Holubího p. od ČSD 10184892 2-04-10-014 0.000 - 1.145
Bezejmenný vodní tok 10184985 2-04-10-019/1 0.000 - 1.140
Bezejmenný vodní tok 10184868 2-04-10-010 0.000 - 1.086