POVODŇOVÝ PLÁN města Rousínov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR952/003247/2019; ze dne 09. 08. 2019
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-35744/2019/5419; ze dne 09. 09. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vyškov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MV 75666/2019; ze dne 24. 10. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 12. 2022
offline verze 09. 12. 2022
digitalizovaná verze 09. 12. 2022
databáze POVIS 09. 12. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i