Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Rousínov

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Rousínov a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území města Rousínov je Rakovec. Číslo hydrologického pořadí 4-15-03-0750-0-00, 4-15-03-0790-0-00, 4-15-03-0810-0-00. Rakovec protéká okresy Blansko a Vyškov. Délka toku je 37,1 km. Plocha povodí měří 142,7 km2. Pramení tři kilometry jihovýchodně od obce Jedovnice a na svém horním toku protéká přírodním parkem Rakovecké údolí. Jeden z pramenů Rakovce se nachází ve stejnojmenné přírodní rezervaci, jenž je součástí PřP Rakovecké údolí. Potok dále protéká přes obec Račice-Pístovice a Nemojany, kde se jeho tok obrací ze směru jihovýchodního na jihozápadní a protéká přes Tučapy, Komořany, Rousínov, Velešovice, Holubice a Křenovice. U obce Hrušky se vlévá do Litavy na jejím 20,4 říčním kilometru.

Habrovanský potok (ČHP 4-15-03-0770-0-00)
Pramení severně nad obcí Olšany v Račickém polesí v nadmořské výšce cca 500 m. Intravilánem obce Habrovany protéká převážně v otevřeném korytě, které je částečně opevněné a částečně přirozeně meandrující. Celková délka vodního toku je asi 7,44 km a ve městě Rousínov se z levé strany vlévá do Vážanského potoka.

Vážanský potok (ČHP 4-15-03-0760-0-00, 4-15-03-0780-0-00)
Pramení severně od Královopolských Vážan, na úpatí Drahanské vrchoviny. Protéká západní částí Habrovan, má délku cca 4,85 km a v okrajové části Rousínova se z pravé strany vlévá do Rakovce.

Vodní toky na území města Rousínov

Základní údaje o vodních dílech na území města Rousínov

Přehled vodních děl na území města Rousínov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Rousínov se nachází Vítovický rybník, který může zaplavit náves Vítovic. Jeho výměra je 0,27 ha a provozovatelem je Moravský rybářský svaz Vyškov. V roce 2020 a 2022 byly na území města Rousínov vybudovány vodní tůně v k. ú. Královopolské Vážany a mokřadní prvky v lokalitě Hrubé kusy.