Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Vyškov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Rousínov.

Osoby na území města Rousínov budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

V záplavovém území se nachází několik silnic, které mohou být zaplaveny. V části Čechyně může být zaplavena silnice III/0477. V Rousínově se jedná o silnici na ulici Lipová. V Rousínovci může dojít k zaplavení silnice III/0502, III/0476 a na ulici U Náhonu. V části Slavíkovice může být zaplavena silnice III/0473, na ulici Kovářská a Hlinky.
Objízdná trasa v části Slavíkovice bude směrem na Rousínov po silnice III/0473. V části Čechyně bude objízdná trasa po silnici III/0477. V Rousínově po zaplavení ulice U Náhonu, II/0502 nebo III/0476 bude objízdná trasa směrovat k centru Rousínova. Konkrétní objízdné trasy budou stanoveny operativně členy PK v součinnosti s PČR. »
Dopravní omezení na území města Rousínov
Objízdné trasy na území města Rousínov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.