Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Sušilovo náměstí 84/56, 683 01 Rousínov
Tel.: 517 324 820
E-mail: radnice@rousinov.cz
Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov 1
Tel: 517 301 111
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru- RNDr. Jiří Kutálek
Tel.:
 517 301 540

E-mail: j.kutalek@meuvyskov.cz

Vodní hospodářství - Ing. Petr Šot
Tel.: 517 301 546
E-mail: p.sot@meuvyskov.cz

Vodní hospodářství - Ing. Jitka Šubová, Ph.D.
Tel.: 517 301 545
E-mail: j.subova@meuvyskov.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru- Ing. Mojmír Pehal
Tel.:
 541 651 571

E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení- Mgr. Eva Moučková

Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra