POVODŇOVÝ PLÁN města Spálené Poříčí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 16490/2015-323; ze dne 30. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/001403/2015; ze dne 13. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Blovice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUBlov 05294/15/ŽP/Hu; ze dne 14. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 04. 2022
offline verze 28. 04. 2022
digitalizovaná verze 28. 04. 2022
databáze POVIS 28. 04. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i