Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí
Tel.: 371 594 654, 371 594 636
E-mail: podatelna@spaleneporici.cz
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
Tel.: 371 516 111
E-mail: epodatelna@mublovice.cz

Odbor ŽP 
- 
Ing. Jiří Kos
Tel.: 371 516 156

E-mail: jiri.kos@mublovice.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Zlatuše Černá
Tel.: 371 516 157
E-mail: zlatuse.cerna@mublovice.cz
Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 195 111
E-mail:
posta@plzensky-kraj.cz

Odbor ŽP
- Mgr. Martin Plíhal
Te
l.: 377 195 332, 606 619 440

E-mail: martin.plihal@plzensky-kraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
- Ing. Jakub Rataj
Tel.: 
377 195 379, 777 353 626
E-mail:
jakub.rataj@plzensky-kraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra