POVODŇOVÝ PLÁN obce Trnava

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR 952/001141/2015; ze dne 23. 03. 2015
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM13938/2015-219/Ju; ze dne 24. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OŽP 43359/15 - SPIS 8523/2015/Sv; ze dne 09. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 03. 2015
offline verze 31. 03. 2015
digitalizovaná verze 31. 03. 2015
databáze POVIS 31. 03. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i