Charakteristika zájmového území

Obec Trnava se nachází v jihovýchodní části kraje Vysočina. Reliéf krajiny je pahorkatinný, extravilán obce je zalesněný remízky, takže umožňuje záchyt srážkové vody v krajině. Typická výška Obec Trnava se nachází v jihovýchodní části kraje Vysočina. Reliéf krajiny je pahorkatinný, extravilán obce je zalesněný remízky, takže umožňuje záchyt srážkové vody v krajině. Typická výška regionu činí 425-450 m n. m. Podnebí je mírné teplé a mírně vlhké až vlhké. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8,5 °C. Celková rozloha katastru obce Trnava činí cca 1236ha. K 31. 12. 2014 v obci žilo 674 obyvatel.

Dle Quittovy klasifikace podnebí lze územé obce Trnava zařadit do kategorie mírě teplých pásem, přesně do pásma MT5

Charakteristika chladné podoblasti MT5

Charakteristika
MT5
Počet letních dnů 30 - 40
Počet mrazových dnů 130 - 140
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 150
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100

Průměrná roční srážka v oblasti činí cca 570 mm, což je podstatně méně než je hodnota celostátního průměru (cca 670 mm). Nejvyšší množství srážek se vyskytuje v měsících květnu až srpnu, přičemž maximum je v měsíci červenci (78 mm). Nejnižších srážek je dosahováno v měsících únoru a březnu (26 resp. 25 mm). Z uvedeného přehledu vyplývá, že největší pravděpodobnost povodňových událostí nastává v měsíci červenci.