Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Eva Navrátilová Trnava 115, 763 18 Trnava

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Milan Kudláček Trnava 99, 763 18, Trnava

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
zemní stroj František Paznocht Trnava 25, 739 59 Trnava
zemní stroj Josef Mezlík Trnava 219, 739 59 Trnava
písek 3 t Obecní úřad Trnava Trnava 32, 739 59 Trnava
lopaty Obecní úřad Trnava Trnava 32, 739 59 Trnava
pytle Obecní úřad Trnava Trnava 32, 739 59 Trnava

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Trnava

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům Trnava Místo shromáždění Trnava 1, 739 59 Trnava   200 --