Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, státní podnik
Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Přímý výkon správy toku:
Závod Dyje, Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Trnava, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok Trnavský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-094
ID toku: 10191832

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-094
ID toku: 10204072

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-094
ID toku: 10201506

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-094
ID toku: 10201012

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-100
ID toku: 10190743

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Trnava, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok Klapovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-094
ID toku: 10202954

 

Vodní tok LP Klapovského potoka v km 4,65 - Březinka
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-094, 4-16-01-100
ID toku: 10203527

 

Vodní tok PP Březinky 
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-094
ID toku: 10197417

 

Vodní tok LP Klapovského potoka v km 7,05
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-094
ID toku: 10192764