POVODŇOVÝ PLÁN obce Valtrovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM050389/2014-219/Ju; ze dne 22. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUZN 30455/2015; ze dne 27. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 09. 2019
offline verze 26. 09. 2019
digitalizovaná verze 26. 09. 2019
databáze POVIS 26. 09. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001520.00152
starting _require0.004410.00593
end _require7.0E-50.006
starting _initRouter1.0E-50.00601
finishing _initRouter0.055960.06197
starting init0.010070.07204
finishing init0.058360.1304
starting postDispatch0.023880.15428
finishing postDispatch1.270081.42436
finish2.0E-51.42438