Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Mgr. Luděk Lahner Valtrovice 7, 671 28 Jaroslavice 515 275 171

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
František Šindelář FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno 543 532 231
František Jedlička Valtrovice 50, 671 28 Jaroslavice -
Petr Sližík Dan-Moravia Agrar, a.s., Valtrovice 112, 671 28 Jaroslavice 515 275 160

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
CAS 25 RTHP
Opel Vivaro
Zetor 7211
Obec Valtrovice Valtrovice 7, 671 28 Jaroslavice 515 275 171
Traktor DAN-MORAVIA AGRAR, a.s. Valtrovice 112, 671 28 Jaroslavice 515 275 160

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Valtrovice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Mateřská školka Valtrovice 12, 671 28 Jaroslavice Martina Radvanská 515275045 24 0
Kulturní dům Valtrovice 31, 671 28 Jaroslavice Mgr. Luděk Lahner 515275171 50 0
Dům volnočasových aktivit Valtrovice 8, 671 28 Jaroslavice Mgr. Luděk Lahner 515275171 30 30

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
COOP Jednota (spotřební družstvo Moravský Krumlov) Valtrovice 21, 671 28 Jaroslavice 515 275 401

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Vodárenská akciová společnost, a. s. (divize Znojmo) Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo 515 282 567