Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Valtrovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:

Provoz Znojmo, Krapkova 3103/102, Znojmo 671 81
Michal Pokorný, tel.: 515 300 551, e-mail: provozznojmo@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Dyje 10100006 4-14-02-070/1
bezejmenný tok 10208426 4-14-02-070/1

 

  • Vodní toky ve správě Závlahy Dyjákovice, s.r.o.
Správce:
Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o., 671 26 Dyjákovice 313
Kontakt - Ústředna: tel.: 515 275 238, 515 275 274, e-mail: zavlahy@volny.cz, info@zavlahydyjakovice.eu

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. 

Název vodního toku IDVT ČHP
Kanál Krhovice-Hevlín 10441660 4-14-02-077, 4-14-02-071, 4-14-02-070/1

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km.

Název vodního toku IDVT ČHP
N2 10441198 4-14-02-077, 4-14-02-071