Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Beroun.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Zdice.

Osoby na území města Zdice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Dle předchozích zkušeností může dojít k zaplavení místních komunikací Čs. Armády, U Topírny a Palckého nám. z Červeného p. a Čs. Armády a příjezdové komunikace Za Litavou vlivem Litavky. Dále je ohroženo Zdíkovo nám. a komunikace II/236 vlivem přívalové povodně na drobných přítocích. Objízdné trasy jsou vedeny po místních komunikacích »
Dopravní omezení na území města Zdice
Objízdné trasy na území města Zdice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.