Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Husova 2, 267 51 Zdice
Tel.: 311 685 105
E-mail: epodatelna@mesto-zdice.cz
Husovo nám. 68, 266 43 Beroun-Centrum
Tel: 311 654 111
E-mail: podatelna@muberoun.cz

Vodní hospodářství - Ing. Vladimíra Möstlová
Tel: 311 654 284
E-mail: zp15@muberoun.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Dr. Ing. MPA Marcela Burešová

Tel.: 257 280 562
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra