Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon (veřejný) Mobil (neveřejný)
Stanislava Šišková 573 363 024, 775 577 565
Jaroslav Veselý  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon (veřejný)
Ivan Brhel 732 466 979

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Telefon
NA-L3: IVECO, DA-L1: Ford, Stříkačka motorová přen. 8. JSDH Zlobice
záložní zdroj el. energie - 2 ks elektrocentrály obec Zlobice

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Zlobice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Mateřská škola Zlobice  Ubytování Zlobice 77, 768 31 Zlobice Mgr. Pavlína Kohoutková

573 363 000

 80  
Penzion a restaurace Zlobice Ubytování, stravování Zlobice 45, 768 31 Zlobice Ing. Petr Balada

724 794 224

126/230  
Obecní sál (v rekonstrukci)  ubytování Zlobice 13, 768 31 Zlobice Stanislava Šišková 573 363 024, 775 577 565 80   

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
AVOS a.s.  Ztracená 78, Kroměříž 767 01  Petr Pavlík  736 766 343

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666/64, 76701 Kroměříž 573 517 500, 501, 456, dispečink: 573 331 271, 607 993 244