Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Zlobice 77, 768 31 Zlobice
Tel.: 573 363 024, 775 577 565
E-mail: ou@zlobice-bojanovice.cz
Velké náměstí 115/1, 767 01, Kroměříž
Tel.: 573 321 151, 607 566 628
E-mail: petr.vodak@mesto-kromeriz.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín
Tel.: 577 043 100
E-mail: karel.malinovsky@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.