Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Zlobice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 
Tel.: 572 552 716
E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz


Přímý výkon správy toku:
Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín
Vedoucí provozu: Ing. Jaroslav Foukal
Tel: 577 102 893
E-mail: provozzlin@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Věžecký potok 10202950  4-12-02-066
Bojanovický potok (Bojanovský p.) 10200451  4-12-02-066
přítok 09 Věžeckého p.a 10207553  4-12-02-066
bezejmenný tok 10194631  4-12-02-066
přítok 06 Věžeckého p.a 10201606  4-12-02-066
bezejmenný tok 10203209  4-12-02-066

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí ST: Ing. Miroslav Cháb
Tel.: 956 957 111
E-mail: ost57@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Zlobice:
Rajon 712 - Správa toků, detašované pracoviště Luhačovice
Ing. Milan Večeřa, tel.: 956 957 121, 607 526 334, e-mail: milan.vecera@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10440813  4-12-02-066