Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Litovel.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Bílá Lhota.

Osoby na území obce Bílá Lhota budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při vylití vody z koryta vodního toku Moravy může docházet k zatopení místních komunikací. V tomto případě může dojít k následujícím dopravním omezením: »

  • Při Q5 může dojít k zatopení komunikace III/4498 směr Řimice - kemp Bílá Lhota
  • Při Q5 může dojít k zatopení komunikace III/4498 u kempu Bílá Lhota
  • Při Q100 může dojít k zatopení dálnice D35 ze směru Loštice
  • Při Q100 může dojít k zatopení sinice IV. třídy (směr Řimice - ČOV)

Objízdná trasa v případě zatopení silnice III/4498 u kempu Bílá Lhota vede po nejbližších nezpevněných lesních cestách ve směru severovýchod. V dalších případech budou objízdné trasy stanoveny na základě aktuálních podmínek v součinností s PČR.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření následujících komunikací: »

  • Bílá Lhota - zneprůjezdnění komunikace III/37318 směr Červená Lhota - Bílá Lhota v centru obce 
  • Řimice - zneprůjezdnění hlavní komunikace IV. třídy v centru obecní části
  • Hrabí - zneprůjezdnění komunikace III/37317 směr Olešnice - Červená Lhota v severní části obce 
  • Hrabí - zneprůjezdnění komunikace III/37317 směr Olešnice - Červená Lhota v centrální části obce 
  • Páteřín - zneprůjezdnění komunikace III/37319 směr Páteřín - Bílá Lhota v severní části obce 
  • Páteřín - zneprůjezdnění komunikace III/37319 směr Páteřín - Bílá Lhota v centrální části obce 
Dopravní omezení na území obce Bílá Lhota
Objízdné trasy na území obce Bílá Lhota

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.