POVODŇOVÝ PLÁN obce Bílá Lhota

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-3820/2018/5419; ze dne 24. 04. 2018
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR957/002769/2018; ze dne 02. 05. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: LIT 13804/2018; ze dne 17. 07. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 06. 2022
offline verze 27. 06. 2022
digitalizovaná verze 27. 06. 2022
databáze POVIS 27. 06. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i