Hladinoměry - Bílá Lhota

Loštice (Třebůvka)

Hlásný profil kat. A se nachází u silnice č. II/635 na mostní konstrukci přes tok Třebůvka v ř. km 4,9. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Moravičany (Morava)

Hlásný profil kat. A se nachází pod železničním mostem na trati Olomouc - Praha na levém břehu Moravy. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.