Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejné) Telefon Mobil (neveřejné)
Pavel Šercl starosta 482 323 368
Jana Mikudíková místostarostka 482 323 368

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejné) Mobil (neveřejné)
Martin Tecl
Marek Tecl

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon (neveřejné)
Automobilová stříkačka cisternová,
osvětlovací stanice,
Renault Trafic
Obec Bílý Potok
(Martin Tecl)
Bílý Potok 337
Traktor Zetor Proxima Obec Bílý Potok
(Miroslav Chrenko)
Bílý Potok 337

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Bílý Potok

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejné) Kapacita
(ubytování/stravování)
Ubytování a
stravování
Bílý Potok 220 PhDr. Emil Hanko 30/30

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba
Samoobsluha Bílý Potok Bílý Potok 190 Vu Duy Hung

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejné)
Požární zbrojnice SDH Bílý Potok Bílý Potok u čp. 207 Martin Tecl