Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bílý Potok a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Liberec, Blahoslavova 505, 460 05 Liberec
Vedoucí provozního střediska: Ing. Pavel Šenka
Tel.: 485 107 279, 606 643 425
E-mail: senkp@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Bílý Potok, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Jizera 10100009 1-05-01-001
Smědá 10100084 2-04-10-003, 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10184720 2-04-10-003
Bezejmenný vodní tok 10184721 2-04-10-003
Bezejmenný vodní tok 10184686 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10179647 1-05-01-001
Bezejmenný vodní tok 10184685 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10184677 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10184722 2-04-10-003
Bezejmenný vodní tok 10184576 2-04-10-001

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Příslušný správce VT na území obce (rajon 302):
Ing. Ondřej Černohouz
Tel.: 956 953 292, 725 627 764
E-mail: ondrej.cernohouz@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Bílý Potok, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Černý potok 10184739 2-04-10-004
Hájený potok 10185652 2-04-10-002
Bílý potok 10184723 2-04-10-003
Velká rybí voda 10184713 2-04-10-003
Bílá Smědá 10218603 2-04-10-001
Černá Smědá 10184590 2-04-10-001
Krásný potok 10179663 1-05-01-001
Přítok Smědé z Ořešníku 10184785 2-04-10-005
Přítok Smědé ze Šindelového vrchu 10184662 2-04-10-001
Černá říčka 10184776 2-04-10-003
Přítok Smědé SZ od Smědavské hory 10184683 2-04-10-001
S od Plachého vrchu 10179649 1-05-01-001
Malá rybí voda 10184714 2-04-10-003
Bezejmenný vodní tok 10184598 2-04-10-001
Přítok Smědé Z od Šindelového vrchu 10184676 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10391523 2-04-10-001
Od Šindelového dolu 10179648 1-05-01-001
Přítok Hájeného p. ze Smrku 10184702 2-04-10-002
Přítok Hájeného p. z Vlašského hřebene 10184707 2-04-10-002
Bezejmenný vodní tok 10184593 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10184718 2-04-10-003
Bezejmenný PB přítok Smědé v ř.km 40,6 10184680 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10184679 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10184668 2-04-10-001
Přítok Smědé SV od Smědavské hory 10184651 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10184786 2-04-10-005
Přítok Hájeného p. pod Vlašským hřebenem 10184711 2-04-10-002
Bezejmenný vodní tok 10179653 1-05-01-001
Bezejmenný vodní tok 10184656 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10184736 2-04-10-003
LP Hájeného potoka č.4 - od kóty 876 10391603 2-04-10-002
Bezejmenný vodní tok 10179652 1-05-01-001
Bezejmenný vodní tok 10184696 2-04-10-002
Přítok Smědé SV od Smědavské hory 10184655 2-04-10-001