Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Bílý Potok

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bílý Potok a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce Bílý Potok je Smědá, která odvodňuje plochu o rozloze 251,33 km2. Do jejího povodí spadá severní část Jizerských hor a téměř celý Frýdlantský výběžek. Délka toku činí zhruba 47,77 km. Pramení jako Bílá Smědá v rašeliništích mezi Smědavskou horou (1 084 m n. m.) a Jizerou (1 122 m n. m.) v Jizerských horách v nadmořské výšce 894,4 m n. m., odtud pak směřuje zhruba k severozápadu a od města Frýdlant k severu až k hranicím. Kromě Frýdlantu protéká ještě městy Hejnice a Raspenava a dále ještě např. obcemi Bílý Potok, Višňová či Černousy.  Do Lužické Nisy se vlévá cca 5 km za hranicemi v nadmořské výšce 185 m n. m. Prvních 20 km délky má koryto Smědé vysoký sklon typický pro toky proudící v horských oblastech, přibližně u měst Hejnice a Raspenava se sklon rychle snižuje a získává podobu typickou pro toky rovinné. Mezi nejvýznamnější přítoky patří toky Řasnice, Lomnice a Bulovský p. V povodí se nachází 157 vodních ploch s celkovou rozlohou 48,05 ha. Největší z nich jsou dubový rybník (8,48 ha) a Šolcův rybník (5,73 ha).

Vodní toky na území obce Bílý Potok

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Smědá

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Bílý Potok (Smědá) 40,0 0,94 20,8 54,4 74,0 132,0 162,0
Hlásný profil kat. A Frýdlant (Smědá) 24,7 3,18 48,5 124,0 167,0 292,0 357,0
Hlásný profil kat. A Předlánce (Smědá) 10,6 4,27 65,7 168,0 227,0 398,0 488,0

Základní údaje o vodních dílech na území obce Bílý Potok

Přehled vodních děl na území obce Bílý Potok naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla"
Na území obce Bílý Potok se nachází vodní nádrž IV. kategorie »