Hladinoměry - Bílý Potok

Bílý Potok (Smědá)

Hlásný profil kategorie A pod správou ČHMÚ  je umístěný na pravém břehu vodního toku u jezu před mostní konstrukcí na ulici P. Bezruče v obci Bílý Potok poblíž č. p. 25.