Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bílý Potok 337, 463 62 Hejnice
Tel.: 482 323 368, e-mail: obec@bily-potok.cz
T. G. Masaryka 37, 464 01, Frýdlant
Tel: 488 886 111
Fax: 482 312 053

E-mail: mesto@mu-frydlant.cz

Zdena Prokopová
Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Tel.: 
488 886 900
Email: zdena.prokopova@mu-frydlant.cz

Ing. Hana Kunclová
Oddělení životního prostředí - vodoprávní úřad
Tel.: 488 886 904
E-mail: 
hana.kunclova@mu-frydlant.cz
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Tel.: 485 226 111
E-mail: info@kraj-lbc.cz

Ing. Karel Pop
Vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství
Tel: 485 226 423
E-mail: karel.pop@kraj-lbc.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra