Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Býšť 133, 533 22 Býšť 
Tel.: 466 989 234 (obecní úřad), 720 033 820 (starostka)
E-mail: obec@byst.cz
Holubova 1, 534 01 Holice
Tel.: 466 741 211 (městský úřad), 466 741 201 (starosta)
E-mail: holice@mestoholice.cz
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111 (krajský úřad), 466 026 114 (hejtman)
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.